Kerstmarkt Hoogvonderen

 

kerstmarkt-2016-1

 

 

kerstmarkt-2016-2

 

 

 

 

Druk bezocht en gezellig feest Wijkteam

Zondag 27 november heeft het wijkteam alle vrijwilligers, preventers en andere personen uitgenodigd in een feestelijke ambiance elkaar weer eens te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Getuige onderstaande foto’s is deze opzet geslaagd:

wtf-5 wtf-3

wtf-1

wtf-6 wtf-4  wtf-2

Burendag enthousiast gevierd op de Havikhorst in Hoogvonderen

Op de Havikhorst hebben enkele buurtbewoners een initiatief genomen om alle bewoners persoonlijk uit te nodigen voor zaterdagmiddag 24 september. Dat heeft gewerkt want vele buren (rond de 40 personen) namen de gelegenheid waar om met elkaar kennis te maken en kwamen een kijkje nemen in de tent op de oprit. Het bleef gezellig en een af- en aanlopen tot half 7 ‘savonds.

De Bewonersgroep van de Akeleihof had de jeu des Boulesbaan op het Brinkplein gereserveerd op vrijdagavond 23 september. Er is koffie gedronken door de groep met een aantal sympatisanten, boules gespeeld en uiteindelijk kwam er ook nog een wijntje op tafel. Gezellig.

Een bewoonster van de Weefsterstraat heeft een tuinexpo georganiseerd in haar tuin. Er zijn 12 bezoekers geweest waarvan 5 kids. De mensen die er waren vonden het leuk dat ieman op persoonlijke titel hier het initiatief toe genomen had. Ze opperde ideeën om volgend jaar eventueel een BBQ te organiseren met springkussen voor de kids.